นายก อบต.ยางหัก จังหวัดราชบุรี รับมอบถังเก็บน้ำประปาขนาด 2 หมื่นลิตร

เจริญชัย จิรชัยรัตนสิน
วิศวกร 5
จักรกฤษ  บัวเทศ
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3

 

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา เลขานุการรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายมานิต นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี พรรคมัชฌิมาธิปไตย เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวบ้านใน ต.ยางหัก จ.ราชบุรี เนื่องจากมีชาวบ้านบางส่วนที่ตกสำรวจในการรังวัดที่ดินทำกินอยู่ในเขตป่าสงวนฯ และยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ สทก. หรือสิทธิทำกินในเขตป่าอย่างถูกต้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้พร้อมแก้ปัญหาให้โดยจะกันเขตทำกินกับเขตป่าสงวนฯและอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน รังวัดเตรียมออกเอกสารสิทธิให้ผู้ที่ตกสำรวจให้แล้วเสร็จในปีหน้า นอกจากนั้น หลายหมู่บ้านใน ต.ยางหักได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค ทางทรัพยากรน้ำจึงให้นายก อบต.ยางหักเสนอโครงการเพื่อแก้ปัญหา โดยเบื้องต้นนายวิวัฒน์ได้มอบถังเก็บน้ำประปาขนาด 2 หมื่นลิตร จำนวน 1 ถัง จากนั้นจะมีการสนับสนุนปลูกป่า สร้างฝาย อ่างเก็บน้ำ และทำถนนเข้าหมู่บ้าน
 

    

 [ประปาไทย.คอม] [ข่าวภูมิภาค]

แหล่งข่าว:หนังสือพิมพ์ มติชน  ฉบับวันที่ 17 กันยายน 2551 หน้า 8