อบต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว หมู่บ้านหนองไฮยังขาดแหล่งน้ำ

       

        รุ่งตะวัน ภูเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ได้รับเลือกเป็น ส.อบต.ผักขะ 3 สมัยติดต่อกัน สิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องทำ คือ การสร้างสมานสามัคคีในหมู่บ้าน เนื่องจากบางคนพูดว่า อบต.เป็นองค์กรสร้างความแตกแยกในหมู่บ้าน และหลายหมู่บ้านอาจเป็นเช่นนั้นจริง

"เห็นได้จากบางหมู่บ้าน เมื่อสมัครเป็นนายก อบต.หรือ ส.อบต. จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ตำแหน่งมา แม้กระทั่งการปองร้าย การกล่าวโจมตี การแจกเงิน แบ่งพรรคแบ่งพวก นำไปสู่ความขัดแย้งในหมู่บ้านในที่สุด

"เมื่อผมได้รับเลือกเป็น ส.อบต.ประจำหมู่บ้านหนองไฮแล้ว จะมีการประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน เรียกลูกบ้านมาปรึกษาหารือและทำประชาคมจัดทำโครงการต่างๆ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เสนอฝ่ายบริหาร อบต.

"เช่นที่บ้านหนองไฮ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีกว่า 50 หลังคาเรือน ภายในหมู่บ้านยังขาดแหล่งน้ำ ดังนั้น โครงการเร่งด่วน คือ ประปาหมู่บ้าน คลองธรรมชาติ และแหล่งกักเก็บน้ำ

"การดำเนินงานในระดับหมู่บ้านให้สำเร็จลุล่วงได้ ส.อบต.ในหมู่บ้านและผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งลูกบ้านต้องสมานสามัคคีกัน ช่วยเหลือกันเมื่อมีปัญหาสามารถแก้ไขได้ เช่น โครงการเลี้ยงไข่ไก่ของกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านหนองไฮ ได้รับความสำเร็จอย่างยิ่ง และอยู่อย่างพอเพียงตลอดมา นำไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนอีกด้วย"
 

        [ประปาไทย.คอม] [ข่าวภูมิภาค]

แหล่งข่าว:หนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม 2552 หน้าที่ 10 คอลัมน์ ผู้แทนท้องถิ่น โดยสวาท เกตุงาม