ในหลวงพระราชทานน้ำดื่มแจกจ่ายทั่วประเทศ สู้ภัยแล้ง

           

            เมื่อวันที่ 17 ก.ค.58 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานแจกจ่ายน้ำพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดน้ำอุปโภค บริโภค ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด หมู่ที่ 3 ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค พระราชทาน บรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบภาวะภัยแล้ง

            นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.เปิดเผยว่า หลังจากเกิดภาวะภัยแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรือเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า ปรากฏการณ์เอลนินโญ ส่งผลกระทบให้กับหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศ ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่กำลังประสบปัญหา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย และทรงติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ให้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นทั่วประเทศ ดำเนินการจัดทำน้ำดื่มให้แก่ประชาชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยในพสกนิกรชาวไทย ในยามที่เกิดความเดือดร้อน
 

                 

            ขณะเดียวกัน ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จ.เพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ที่ประสบภาวะภัยแล้ง โดยมีทั้งหมด 3 จุด คือที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยประชาชนในพื้นที่ต่างเดินทางนำภาชนะไปรองรับ และแสดงความรู้สึกปลาบปลื้ม ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

        โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 3 โครงการ มีแนวทางสูบน้ำมาจากคลองส่งน้ำสายท่าล้อ-อู่ทอง แล้วส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรด้วยระบบส่งน้ำตามแรงโน้มถ่วงของโลก เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในช่วงดูฝน จำนวน 28,000 ไร่ ในฤดูแล้ง จำนวน 9,360 ไร่ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่            ทั้งนี้ เทศบาลตำบลสระลงเรือ และราษฎรพร้อมที่จะบริหารจัดการค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของโครงการฯ เองทั้งหมด และหากโครงการก่อสร้างสำเร็จทั้ง 3 โครงการ ก็จะสามารถทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิตของราษฎรได้อย่างยั่งยืนที่สุด

            สำหรับที่มาของโครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สืบเนื่องจาก ร.ต.ต.พัฒนา สัมมาทิตติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาผ่านราชเลขาธิการขอพระราชทานแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการทำอาชีพเกษตรกรรม และใช้เป็นน้ำกินน้ำใช้ตลอดปีสำหรับราษฎรในเขตตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงาน กปร. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี

            พร้อมสรุปความเป็นไปยังสำนักงานราชเลขานุการ เพื่อนำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของโครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 679,000,000 บาท มีความยาวทั้งสิ้น 61.275 กิโลเมตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวน ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2544

            ส่วนโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลสระลงเรือ ราษฎรตำบลสระลงเรือได้ยื่นถวายฎีกาวันที่ 24 มกราคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555
 

แหล่งที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ 17 ก.ค. 2558

รายงาน :   ส่วนส่งเสริมการจัดการ

[ประปาไทย.คอม] [ข่าวภูมิภาค]