องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี จัดสรรงบประมาณสร้างประปาหมู่บ้านแล้ว 13 หมู่บ้าน

       

        ทรงธรรม ลิ้มธนาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี บริหารงานโดยมีหน้าที่ดูแลพื้นที่ 143.5 ตารางกิโลเมตร มีเขตปกครอง 18 หมู่บ้าน ประชากร 18,980 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาข้าว ไร่อ้อย และปลูกผัก

"ได้จัดสรรงบประมาณสร้างประปาหมู่บ้านไปแล้ว 13 หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 5 หมู่บ้าน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้ประชากรทุกหลังคาเรือนมีน้ำประปาอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร ขณะเดียวกันจัดสรรงบประมาณสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก กลุ่มทำไข่เค็ม เพาะเห็ดนางฟ้า กลุ่มกล้วยอบม้วน กลุ่มเย็บผ้าโหล และกลุ่มนวดแผนไทย เพื่อสร้างผลผลิตจสร้างรายได้เสริม ช่วยให้ชาวบ้าน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ส่วนการพัฒนาหมู่บ้าน หากหมู่บ้านใดมีความพร้อมสามารถบริหารงานได้เอง อบต.จะให้ตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อบริหารจัดการกันเอง ด้านการศึกษาได้จัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวม 7 แห่ง ให้ลูกหลานเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนชั้นอนุบาล รวมทั้งสร้างห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Sound Lap) ที่โรงเรียนวัดดอนตำลึงด้วย ด้านสาธารณสุข ได้จัดงบประมาณซื้อเครื่องทางการเแพทย์ อาทิ เครื่องเป่าโอโซน ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีแผลเนื่องจากโรคเบาหวาน เครื่องตรวจเลือด เครื่องอุลตราซาวด์ ซึ่งชาวบ้านทุกคนมีสิทธิใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน"

 

        [ประปาไทย.คอม] [ข่าวภูมิภาค]

แหล่งข่าว:หนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ 7 ตุลาคม 2552 หน้าที่ 8 คอลัมน์ ผู้แทนท้องถิ่น