เรื่องน้ำพลังแม่เหล็ก (ตอนที่ 1)

แนวความคิดเรื่องน้ำพลังแม่เหล็ก (Conception of Magmetized Water)
ในทางทฤษฎีน้ำพลังแม่เหล็ก หมายถึงน้ำที่ได้รับผลกระทบทางฟิสิกส์จากพลังงานแม่เหล็ก เกิดการปรับตัวของโครงสร้างโมเลกุลของน้ำขึ้นใหม่ โดยการจับกลุ่มที่มีขนาดเล็กลง คือ จากเคยมีถึง 30 โมเลกุลต่อกลุ่ม แตกออกมาเป็น 6 โมเลกุลของน้ำ (H2O) ต่อ 1 กลุ่มเท่านั้นน้ำที่มีโมเลกุลเล็ก อันเกิดจากอิทธิพลของคลื่นแม่เหล็กนี้ จะมีคุณสมบัติของน้ำที่ดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพมีความเข้าใจที่ผิดๆ ว่า น้ำจะมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก (Magnetic Water) ได้ เมื่อถูกนำไปอาบในสนามแม่เหล็กแรงๆ (Strong Magnetic Field) น้ำจะไม่สามารถเป็นแม่เหล็กและไม่อาจมีคุณสมบัติของแม่เหล็ก (Viscosity) เพราะน้ำไม่มีโลหะเหล็กอยู่ในองค์ประกอบในอดีต ใครก็ตาม ถ้าพูดถึงน้ำพลังแม่เหล็ก (Magnetized Water) ถือว่าเป็นคนมีอาชีพหลอกลวง (Quackery)

ความรู้เรื่องประโยชน์ต่อสุขภาพของน้ำที่ได้รับพลังแม่เหล็ก (Magnetized Water) กว่าจะเป็นที่ยอมรับฟังในสังคม นักวิทยาศาสตร์ได้ ก็ต้องใช้เวลาอยู่นาน อย่างนั้นแพทย์ส่วนใหญ่ก็ยังมองว่า การใช้คุณสมบัติของแม่เหล็ก (Magnetism) เพื่อการรักษาโรคเป็นเรื่องที่หลอกลวง (Quackery) เป็นเรื่องไม่จริง จุดเปลี่ยนที่ทำให้สังคมยอมรับเรื่องพลังแม่เหล็ก คือ รางวัลโนเบลทางการแพทย์ในปี ค.ศ. 2003 ในผลงานการคิดค้นเครื่องถ่าย (สร้าง) ภาพ MRI (Magnetic Resonance Image)

คณะกรรมการโนเบล ได้มอบ The 2003 Nobel Prize in Medicine (รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ พ.ศ. 2546 ให้ท่านเซอร์ ปีเตอร์ แมนฟิว นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม โดยเป็นรางวัลร่วมกับ ดร.พอล ลอเทอเบอ นักเคมีชาวอเมริกัน จากมหาวิทยาลัยอินลินอยสำหรับการค้นพบวิธีสร้างภาพในโมเลกุลน้ำอันเกิดจากคลื่นแม่เหล็กเป็นหลักทำให้นำไปประดิษฐ์เครื่องมือใช้สำหรับตรวจโรคที่ดียอดเยี่ยมทางการแพทย์ชื่อ เอ็ม อาร์ ไอ (MRI – Magnetic Resonance Image) ซึ่งมีประโยชน์มากกว่า เครื่องเอกซเรย์ ( X-Ray) และเครื่องถ่ายภาพ ซี ที สแกน (CT Scanner)

การที่คณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาทางการแพทย์ในปี ค.ศ. 2003 ยอมรับว่า พลังแม่เหล็กเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์โดยการสั่นสะเทือนของโมเลกุลไฮโดรเจนในน้ำที่ได้รับคลื่นแม่เหล็ก จึงเป็นจุดเปลี่ยน (Turnins Point) ทางด้านความคิดที่สำคัญต่อกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่เคยคัดค้าน ที่มาของพลังแม่เหล็ก (Magnetic Energy)

1 น้ำที่อยู่ตามธรรมชาติ จะได้รับพลังงานแม่เหล็ก รวม 3 ทาง คือ
    - Material Magnetism เป็นเส้นแรงแม่เหล็ก จากขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้ สนามแม่เหล็กนี้คลุมโลกไว้ทั้งใบ

 

 

 


    - Gravitational Magnetism หมายถึงแรงดึงดูดของโลก
    - Planetary Magnetism คือพลังแม่เหล็กของจักรวาล ซึ่งแรงที่สุดเพราะเห็นได้จากสามารถยึดดาวต่างๆ ให้อยู่ในระเบียบ ถ้าไม่มีพลังนี้ดึงไว้โลกคงจะหมุนกระเด็นออกไปจากวงโคจรของสุริยะจักรวาล

 2 น้ำจากเครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำประเภทที่มีพลังแม่เหล็กที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ นอกจากมีตัวกรอง (Filter) แล้ว เช่น ไส้กรองเซรามิค ไส้กรองคาร์บอน แบบต่าง ๆ แล้ว จะต้องมีแท่งแม่เหล็ก (Magnetic Disc) ใส่ไว้ด้วยเครื่องกรองน้ำประเภทนี้บางชนิด อาจจะมีแม่เหล็กไว้บริเวณท่อน้ำไหลออก หรือก๊อกน้ำ และบางชนิดอาจมีลักษณะเป็นก้อนกลมตรงกลางเป็นรูกลวงเหมือนขนมโดนัท วางอยู่ใต้ฐานเครื่อง บริษัทผู้ผลิตเครื่องกรองน้ำใช้ชิ้นแม่เหล็กความแรงประมาณ 4,000 Gausses แต่ถ้าใช้ขนาด 10,000 Gausses จะทำให้น้ำที่เพียงไหลผ่านก็ได้รับพลังงานกลายเป็น Magnetized Water (น้ำที่ได้รับพลังแม่เหล็ก) หรือถ้าเรียกอย่างถูกต้องก็คือ (Magnetic Treatment Water


         

    ตอนที่ 2 >>>>


|ประปาไทย|เทคโนฯ|

ที่มา  www.cosmic-iwater.com