พลังบำบัดของน้ำ

 

 

โดยทั่วไปคนเราจะดื่มน้ำก็เมื่อรู้สึกกระหาย  แต่จริงๆแล้วความรู้สึกกระหายน้ำเป็นเพียงหนึ่งในอาการที่ร่างกายของเราแสดงออกมาว่ากำลังขาดน้ำ   จากการศึกษาพบว่าร่างกายสามารถแสดงความรู้สึกหรืออาการว่ากำลังขาดน้ำด้วยวิธีต่างๆอีกมากมาย  การมองข้ามอาการเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคร้ายแรงหลายโรค  ที่แม้แต่การรักษาทางการแพทย์ในปัจจุบันก็ทำได้เพียงแค่บรรเทาแต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

                การดื่มน้ำเย็นๆ มีส่วนช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายช่วยให้เลือดเจือจางลงในระดับที่ร่างกายต้องการ  ช่วยขับสารพิษออกทางผิวหนังในรูปของเหงื่อ  กระตุ้นการทำงานของไตให้เป็นปกติและช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของผนังลำไส้

                ในขณะที่น้ำร้อนมีฤทธิ์เป็นยาสงบประสาทช่วยลดอาการเจ็บปวด  ตะคริวและการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ

                เกือบทุกคนรู้ว่า  การดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ส่วนใหญ่มักไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นและจะเกิดอะไรขึ้นหากร่างกายได้รับน้ำไม่เพียงพอ

                ร่างกายของคนเราประกอบด้วยน้ำถึง 70% ของน้ำหนักตัว  น้ำเป็นองค์ประกอบของทุกอวัยวะที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวเรา  แต่ในบางอวัยวะ  เช่น ปอดและสมองจะมีสัดส่วนของน้ำมากเป็นพิเศษ  นอกจากนี้น้ำยังเป็นส่วนประกอบสำคัญของของเหลวภายในร่างกาย  เช่น  เลือด  น้ำเหลือง  น้ำลาย  รวมไปถึงของเสียที่ถูกขับออกจากร่างกายหลังจากผ่านระบบย่อยอาหาร

   กลไก....การควบคุมน้ำในร่างกาย

       เมื่อร่างกายของเราได้รับน้ำน้อยกว่าความต้องการ ฮิสตามีน (Histamine) ซึ่งเป็นสารประกอบเคมีที่มีอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายจะเริ่มต้นระบบการจัดสรรปันส่วนน้ำโดยเลือกนำน้ำไปยังอวัยวะที่สำคัญๆของร่างกายก่อน  เช่น  สมอง  หัวใจและปอด  เป็นต้น

 

                ระบบการควบคุมจัดสรรปันส่วนน้ำในร่างกายนั้นเกิดขึ้นได้ทุกช่วงอายุของเรา  ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงก่อนการคลอด  ช่วงหลังการคลอด  จนถึงวัยรุ่นและในช่วงวัยผู้ใหญ่

 

                ช่วงก่อนการคลอด  ทารกในครรภ์จะส่งสัญญาณให้แม่รู้เมื่อต้องการน้ำมากขึ้นเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและพัฒนาการ  เชื่อกันว่าอาการแพ้ท้องเป็นสัญญาณแรกจากทารกในครรภ์  ที่ส่งให้แม่รู้ว่าในครรภ์ต้องการน้ำมากขึ้น  ระบบการจัดสรรปันส่วนน้ำในร่างกายเราจะมีประสิทธิภาพสูงสุด  เมื่อร่างกายอยู่ในช่วงอายุ  20 ปีหลังจากนั้นจะค่อยๆลดลงไปตามอายุที่มากขึ้น  ด้วยเหตุนี้ความรู้สึกกระหายน้ำจึงลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น  และกลายเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังบางชนิด  เช่น  ข้ออักเสบ  ความดันเลือดสูงและอื่นๆซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับน้ำในปริมาณที่ไม่เหมาะสมซึ่งสามารถพบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ

 

 

 

 

             

นอกจากนี้การดื่มชา  กาแฟ  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำอัดลมเป็นประจำก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบการควบคุมน้ำในร่างกายทำงานไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อมีอายุมากขึ้น

 

 

 

 

 ความสำคัญของน้ำ......ต่อสุขภาพ

          น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในร่างกายซึ่งช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆให้เป็นอย่างปกติ  นอกจากนี้น้ำยังช่วยละลายวิตามินและแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงการนำพาสารอาหารให้ไหลเวียนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายระบบการจัดสรรปันส่วนน้ำอย่างเหมาะสมของร่างกายจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าน้ำและสารเคมีต่างๆ  เช่น ฮอร์โมนและเอนไซม์ที่ถูกนำพาไปนั้นจะไปถึงอวัยวะที่สำคัญก่อนเป็นอันดับแรก  เช่น  สมอง  หัวใจ  ไตและปอด   นอกจากนี้น้ำยังมีส่วนในการนำพาสารเคมีที่ผลิตและหลั่งออกมาจากอวัยวะต่างๆในร่างกายแล้วปล่อยออกทางของเหลว (น้ำ) ที่อยู่รอบๆไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและสารเคมีเหล่านี้ก็จะมีผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย

 

 

 

 

      สัญญาณของการขาดน้ำ

          ความรู้สึกกระหายน้ำเป็นอาการแรกที่ร่างกายจะแสดงออกมาเมื่อได้รับน้ำไม่เพียงพอ  แต่ในกรณีที่ภาวะขาดน้ำเกิดขึ้นกับบางส่วนของร่างกาย  เราอาจไม่รู้สึกกระหายน้ำเลยก็ได้

                 การที่อวัยวะแต่ละส่วนได้รับน้ำไม่เพียงพอจะส่งผลให้อวัยวะนั้นทำงานผิดพลาด  อาการหรือสัญญาณที่ร่างกายแสดงออกมา  จะขึ้นอยู่กับอวัยวะที่ได้รับผลกระทบ  การเจ็บปวดเรื้อรังและอาการแพ้ต่างๆเป็นอาการที่พบได้บ่อยเมื่ออวัยวะบางส่วนทำงานได้อย่างจำกัด  เนื่องจากภาระขาดน้ำเรื้อรัง     เมื่ออวัยวะใดๆก็ตามเกิดการขาดน้ำสมองจะควบคุมการใช้น้ำโดยหลั่งสารฮิสตามีนออกมาระบบการจัดสรรปันส่วนน้ำก็จะเริ่มทำงาน

                 อาการปวดเป็นอาการที่บอกให้รู้ว่าอวัยวะบางส่วนกำลังประสบภาวะขาดน้ำ  อาการปวดที่พบได้บ่อยเนื่องจากการขาดน้ำ  เช่น  ปวดท้องหลังอาหาร  เจ็บหน้าอก  ปวดตามข้อ  ปวดศีรษะและปวดหลัง

 

 

   |ประปาไทยดอมคอม|เทคโนโลย|

ที่มา : ประมวลเกร็ดความรู้
          ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมทรัพยากรน้ำ