ใช้น้ำประปาเค็มอาจผื่นขึ้น - ส่งผลต่อผู้ป่วย


         ญ.วันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงกรณีน้ำทะเลหนุนสูงจนเกิดปัญหาน้ำเค็ม รุกล้ำเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาว่า ปัญหาน้ำเค็มที่กระทบต่อการผลิตน้ำประปาจะทำให้น้ำมีรสชาติที่เปลี่ยนไป มีความเค็มเพิ่มมากขึ้นนั้นประชาชนที่ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคอาจเกิดผลกระทบบ้าง โดยการใช้น้ำที่มีความเค็มในการอุปโภค เช่น การซักล้าง อาบน้ำ อาจไม่ส่งผลกระทบโดยตรง แต่หากประชาชนที่มีลักษณะผิวแห้งง่าย การอาบน้ำที่มีความเค็มอาจเกิดผื่นคันได้
          ส่วนการใช้น้ำในการบริโภค อาจเกิดผลกระทบต่อผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ซึ่งควรเหลีกเลี่ยง แต่หากประชาชนนำน้ำที่จะใช้ในการบริโภคมาผ่านการต้มให้เดือดและตั้งทิ้งไว้ก็จะช่วยทำให้เกิดตกตะกอนของสิ่งที่ปนเปื้อนทำให้น้ำมีความสะอาดปลอดภัยมากขึ้น

 

 

 

            
 
|ประปาไทยดอมคอม|เทคโนโลย|

ที่มา  :  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
           ฉบับวันจันทร์ที่ 24 ก.พ.2557 หน้า 12