ฤาน้ำขวดจะดีกว่าน้ำประปา

  
          นายจอห์น สทอสเซล  ได้สำรวจการบริโภคในตลาดน้ำดื่มพบว่า ส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่ตกอยู่กับน้ำดื่มขวดยี่ห้อดัง เช่น เพอริเออ และเอเวียง เป็นต้น โดยบริษัทที่ผลิตน้ำขวดทั้งสองยี่ห้อต่างพยายามดำเนินนโยบายทางการตลาดด้วยการพยายามชี้นำผู้บริโภคให้เชื่อว่า การซื้อน้ำขวดเป็นสิ่งที่ดี จนทำให้ปัจจุบันน้ำขวดอย่างเอเวียงกลายเป็นยี่ห้อประจำประเทศฝรั่งเศสไปแล้ว  ทั้งๆที่มีราคาแพงมากถึง 5 ดอลลาร์ต่อแกลลอน แต่ก็ยังมีประชาชนจำนวนมากยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อ และถึงจะไม่ซื้อยี่ห้อเอเวียง  บรรดานักดื่มก็จะไปซื้อน้ำขวดยี่ห้ออื่นอยู่ดี ทำให้มีเงินสะพัดในอุตสาหกรรมน้ำขวดกว่าพันล้านดอลลาร์
          ผู้สำรวจได้มีโอกาสสัมภาษณ์ประชาชนในนครนิวยอร์กเกี่ยวกับการบริโภคน้ำขวด พบว่าส่วนใหญ่เลือกที่จะบริโภคน้ำขวด  โดยให้เหตุผลว่ามีรสชาติที่ดีกว่า ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขามั่นใจว่าน้ำขวดมีความปลอดภัยมากกว่าน้ำประปา จนบางครั้งมีการกล่าวกันว่าน้ำขวดสะอาด ปลอดภัย และมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าน้ำประปา ซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงคำโฆษณาที่ยกย่องสรรพคุณของน้ำขวด  จนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของน้ำประปาทำให้ถูกมองว่าดื่มน้ำประปาไม่ปลอดภัย ซึ่งไม่เป็นความจริงเลย
          ผู้สำรวจได้มีโอกาสไปสังเกตการณ์การทดสอบระหว่างน้ำขวดและน้ำประปา  โดยใช้ตัวอย่างน้ำขวดจาก 5 ยี่ห้อดัง  และน้ำประปาจากจุดจ่ายกลางนครนิวยอร์ก ส่งไปให้นักจุลชีววิทยา แอรอน มาร์โกลิน ทำการวิเคราะห์หาแบคทีเรียพบว่า  ไม่มีความแตกต่างระหว่างตัวอย่างน้ำทั้ง 2 กลุ่ม ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบของน้ำทั้ง 2 กลุ่ม  โดยนักวิทยาศาสตร์อีกหลายท่าน ซึ่งก็ให้ผลไปในทิศทางเดียวกัน  ทำให้ยืนยันได้ว่าน้ำประปาดีเทียบเท่าน้ำขวด  แม้แต่สมาชิกสมาคมน้ำบรรจุขวดนานาชาติอย่าง ดร. สตีเฟน เอดเบิร์ก ก็ได้ให้ความเห็นว่า เป็นการยากที่จะบอกว่าน้ำขวดหรือน้ำประปา  สิ่งใดจะปลอดภัยหรือมีประโยชน์มากกว่ากัน เพราะถึงที่สุดน้ำทั้งสองก็คือ น้ำมีคุณภาพเหมือนกัน
          สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะมีผลต่อการเลือกบริโภคน้ำขวด คือ สัญลักษณ์บนฉลาก เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคเลือกที่จะพิจารณา  โดยทั่วไปมักจะเป็นสถานที่ที่ทุกคนรู้จักอย่างเช่น ยอดเขา และธารน้ำแข็ง เป็นต้น อย่างไรก็ตามสิ่งนี้เป็นเพียงสัญลักษณ์  โดยที่น้ำในขวดมิได้มากจากแหล่งที่ปรากฏบนฉลากจริงๆ
          ผู้สำรวจได้มีโอกาสไปสังเกตการณ์ทดสอบบลายส์เทส (bind taste tese) โดยเป็นการทดสอบรสชาติระหว่างน้ำประปาในนครนิวยอร์กกับน้ำขวด 5 ยี่ห้อดัง  และผู้รับการทดสอบส่วนใหญ่เป็นนักดื่มน้ำขวดตัวยง  ระดับรสชาติจะบันทึกผลเป็น 3 ระดับได้แก่ แย่ ปานกลาง และดี ซึ่งผลการทดสอบกลับกลายเป็นว่าน้ำประปามีรสชาติดีผิดไปจากที่ผู้ทดสอบบางคนปรามาสไว้ตอนแรก  จากผลที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำทั้ง 2 กลุ่มมีรสชาติเทียบเท่ากัน แต่ประชาชนกลับเลือกที่จะไปบริโภคน้ำขวดมากกว่า  ซึ่งผู้สำรวจได้ให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นเพราะการตลาดและโฆษณานั่นเอง
          ท้ายที่สุดถ้าคุณจะซื้อน้ำขวดเพียงเพราะคุณคิดว่า  น้ำขวดมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าน้ำประปา ก็เท่ากับว่าคุณกำลังถูกผู้ผลิตหลอกแล้ว

 

   |ประปาไทยดอมคอม|เทคโนโลย|

ที่มา : http://abcnews.go.com/print?id=728070
           http://www.mwa.co.th/ewt_dl_link.php?nid=503