อย. ย้ำ! อย่าตกเป็นเหยื่อซื้อเครื่องกรองน้ำขี้โม้ อ้างผลิตน้ำรักษาโรค

          อย. เผย พบการโฆษณาน้ำดื่มที่ได้จากเครื่องกรองน้ำ/เครื่องผลิตน้ำ โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง อ้างช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ฆ่าเชื้อโรคและสารก่อมะเร็ง กำจัดโลหะหนัก มีแร่ธาตุกว่า 20 ชนิด ที่ได้จากทรายปะการัง โดยมีเจตนาแอบแฝงที่จะหลอกผู้บริโภคให้ซื้อเครื่องกรองน้ำ และอ้างว่าได้รับหนังสือรับรองจากกรมอนามัยอาหารแห่งโตเกียว อย. เตือน อย่าหลงเชื่อการโฆษณาโอ้อวดรักษาโรคดังกล่าว เพราะอาจทำให้เสียเงินและเสียโอกาสในการรักษาโรคให้หาย อีกทั้งอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้
          นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับร้องเรียนให้ตรวจสอบการโฆษณา น้ำดื่มที่ได้จากเครื่องกรองน้ำที่อวดอ้างสรรพคุณว่า น้ำดื่มที่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำดังกล่าวสามารถกรองคลอรีน สารเคมี สารก่อมะเร็ง ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ โดยอ้างว่าชั้นกรองที่ 1 …ช่วยทำให้น้ำบริสุทธิ์ ชั้นกรองที่ 2 …ช่วยฆ่าเชื้อโรคและสารก่อมะเร็งออก ชั้นกรองที่ 3 …ทำหน้าที่กำจัดโลหะหนัก เติมแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย และปรับน้ำให้เป็นด่างอ่อน ๆ ด้วยทรายปะการัง นอกจากนี้ยังมีไบโอเซรามิก แผ่นอัลคาลายน์ดิสเก็ต ที่ให้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานอินฟราเรด และแม่เหล็กพิเศษ โดยอวดอ้างว่าเมื่อทำงานร่วมกันจะให้พลังงานสามกษัตริย์ เปลี่ยนโครงสร้างน้ำจากรูปห้าเหลี่ยมเป็นรูปโมเลกุลหกเหลี่ยม ซึ่งเหมือนกับรูปร่างดีเอ็นเอของมนุษย์ อีกทั้งโอ้อวดว่าได้ใบรับรองจากการตรวจของกรมอนามัยอาหารแห่งโตเกียว
          รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า อย. ขอให้ผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อการโฆษณาในลักษณะดังกล่าวไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบขายตรง จัดประชุมสัมมนา พูดโฆษณาแบบปากต่อปาก โฆษณาผ่านทางแผ่นพับ วีดิทัศน์ หรือนำบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้ป่วยโรคต่าง ๆ มาเล่าประสบการณ์ว่ารับประทานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้วหายหรืออาการดีขึ้น โดยเฉพาะกรณีนี้ที่อ้างว่า น้ำดื่มที่ได้จากเครื่องผลิตน้ำสามารถซ่อมแซมเซลล์ ที่สึกหรอ ช่วยฆ่าเชื้อโรค กรองสารก่อมะเร็ง เป็นน้ำที่สามารถบำบัดโรคในร่างกาย เป็นต้น เนื่องจาก ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาหรือผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ยืนยันว่าน้ำที่ผ่านการกรอง และบำบัดจากเครื่องกรองน้ำหรือเครื่องผลิตน้ำจะสามารถบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรคได้ ดังนั้นขอให้ผู้บริโภคใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และไม่เสียค่าใช้จ่ายในราคาสูงโดยไม่จำเป็นหรือเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และอาจทำให้ตัดสินใจผิดพลาดในการปรึกษาและรักษาโดยแพทย์เกี่ยวกับโรคภัยของตนเองหรือครอบครัว ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ผู้บริโภคมีสิทธิในการได้รับข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริง และปราศจากพิษภัย รวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิด ในการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยไม่เป็นธรรม อย. จึงขอให้ผู้บริโภครักษาสิทธิ์ของตนเองในข้อนี้ด้วย
 

|ประปาไทยดอตคอม|เทคโนโลยี|

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เดือนกรกฎาคม ข่าวแจก 79 / ปีงบประมาณ 2550