การเลือกอุปกรณ์ประปาที่มีคุณลักษณะแบบไหน
ถึงจะเหมาะกับลักษณะการใช้งานจริง


การเลือกบอลวาล์วหรือประตูน้ำให้เหมาะสม
กับการใช้งาน

                 แม้ว่าบอลวาล์วจะมีลักษณะการปิดน้ำเหมือนกับประตูน้ำ
แต่หากเลือกผิดอาจทำให้คุณต้องเปลี่ยนอุปกรณ์บ่อยเกินความจำเป็น
บอลวาล์ว   เหมาะกับงานที่มีลักษณะต้องเปิดและปิดบ่อยๆ
ประตูน้ำ    เหมาะสำหรับงานที่มีการเปิดและปิดไม่บ่อย และ
ลักษณะของงานที่อาจต้องมีการปรับหรี่แรงดันน้ำ
  
 
              ประตูน้ำบอลวาล์ว                                                   ประตูน้ำทองเหลือง

การเลือกอุปกรณ์ประปาคุณภาพ สะท้อน
ภาพลักษณ์และมาตรฐานของช่าง

         ช่างที่รู้จักเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ประปาคุณภาพสูง จะ
บ่งบอกถึงคุณภาพและมาตรฐานของช่าง นำมาซึ่งความเชื่อถือ
 และความไว้วางใจในการทำงานของช่าง


เพราะเหตุใดจึงควรเลือกอุปกรณ์ประปาที่ทำ
ด้วยทองเหลืองแท้

                  เพราะทองเหลืองเป็นวัสดุที่คงทน ปลอดภัยและไม่เป็นสนิม
น้ำที่ไหลผ่านอุปกรณ์ประปาที่ทำจากทองเหลืองจึงมีความปลอดภัยสูง
และแม้ว่าอาจมีวัสดุอื่นที่สามารถนำมาทำเป็นอุปกรณ์ประปาได้เพราะ
มีคุณสมบัติคล้ายทองเหลือง เช่น สเตนเลสสตีล แต่อุปกรณ์ประปาที่
ทำจากสเตนเลสสตีลจะมีราคาสูงกว่าอุปกรณ์ประปาที่ทำจากทองเหลืองมาก

เหล็กและซิงค์ (สังกะสี) สามารถนำมาผลิต
เป็นอุปกรณ์ประปาได้หรือไม่

                 เหล็กและซิงค์ (สังกะสี) สามารถนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์ประปาได้
แต่ไม่ควรใช้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากวัสดุทั้งสองชนิดนี้ไม่มีความปลอดภัย
เมื่อใช้งานกับน้ำไปนานๆ จะเกิดสนิมและมีสารโลหะปนเปื้อนมากับน้ำ
ที่ไหลผ่านได้ แต่ในปัจจุบันพบว่ามีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสินค้าบางรายที่
ต้องการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มกำไร จึงนำเข้าหรือผลิตอุปกรณ์ประปา
ที่ทำจากวัสดุทั้งสองชนิดมาจำหน่ายด้วย


อุปกรณ์ประปามีการทำเลียนแบบหรือของ
ปลอมหรือไม่

          อุปกรณ์ประปาที่ได้การยอมรับสูงมักจะมีผู้ลอกเลียนแบบ
โดยหากดูจากภายนอกอาจไม่สังเกตเห็นถึงความแตกต่าง ดัง
นั้น การเลือกซื้ออุปกรณ์ประปา จึงควรเลือกจากร้านที่มีมาตรฐาน
และไว้วางใจได้

     

                      ก๊อกน้ำ                                                                               มาตรวัดน้ำ     

ขนาดของอุปกรณ์แต่ละชนิดมีผลต่อการใช้
งานหรือไม่ อย่างไร

                     ขนาดของอุปกรณ์ประปาที่เลือกซื้อ มีผลโดยตรงต่อความ
ทนทานในการใช้งาน เหมือนกับคำกล่าวที่ว่า ใหญ่กว่าย่อมได้เปรียบ และ
นอกจากนี้ยังมีผลต่อแรงดันน้ำที่ไหลผ่านอุปกรณ์เหล่านั้นด้วย


ราคาและความคุ้มค่า
                      สินค้าที่ได้มาตรฐาน ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ ปลอดสนิม
ตลอดอายุการใช้งาน อาจมีราคาสูงกว่าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือผลิต
จากวัสดุชนิดอื่นบ้าง แต่ถ้าเปรียบเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การรั่วไหลของน้ำ หรือในบางจุดที่ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนเองได้
ต้องว่า จ้างช่างที่มีความชำนาญมาเป็นผู้ดำเนินการให้ ก็จะต้องเสียค่าใช้
จ่ายและเสียเวลาอีกมาก ยังไม่นับรวมถึงปัญหาด้านสุขภาพอันเกิดขึ้นจาก
การ อุปโภคบริโภคน้ำที่ผ่านอุปกรณ์ประปาคุณภาพต่ำ เช่น เหล็ก ซึ่งอาจ
ปล่อยสนิมปนเปื้อนออกมา ดังนั้นผู้บริโภคจะพบว่าราคาสินค้าที่ได้มาตรฐาน
นั้นไม่แพงเลย เมื่อเทียบกับคุณภาพและความสบายใจที่ได้รับ

 


|ระปาไทยฯ|เทคโนฯ|
 

ที่มา : วารสาร NETWORK ฉบับที่ 33 (ม.ค. – มี.ค.2556)