คำถามที่ถามบ่อย เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่ม  !


องค์การอาหารและยา (อย.) สหรัฐอเมริกา มีการตรวจสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร และเครื่องดื่ม เช่นขวดน้ำพลาสติก ก่อนจะอนุญาตให้วางจำหน่ายได้เพื่อเป็นการประกันความปลอดภัยของอาหาร ขวดพลาสติกส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาทำจากโพลีเอธิลีน เทเรพธาเลต หรือ เพท (Polyethylene terephthalate-PET) สาเหตุสำคัญที่ทำให้เพทมักถูกใช้เป็นวัสดุในการผลิตขวดบรรจุน้ำดื่ม เนื่องจากมีน้ำหนักเบา แตกยาก ผ่านการทดสอบว่าปลอดภัย ใช้บรรจุได้ทั้งน้ำ น้ำผลไม้ น้ำอัดลม และเบียร์

การใช้ขวดเพื่อบรรจุเครื่องดื่มหลายครั้ง ควรระวังอันตรายจากแบคทีเรียหรือไม่?

ไม่ ถ้ามีการทำความสะอาดขวดพลาสติกเมื่อมีการเปลี่ยนชนิดเครื่องดื่ม ปกติแล้วพลาสติกจะค่อนข้าง สะอาดนอกจากนี้แบคทีเรียมักเจริญในวัสดุอื่นได้ดีกว่าพลาสติก โดยทั่วไปแบคทีเรียชอบสภาวะที่ร้อนชื้น เช่น ถ้วย กาแฟ แก้วน้ำ เหยือกน้ำ ดังนั้นผู้บริโภคควรทำความสะอาดภาชนะบรรจุน้ำด้วยน้ำสบู่ อุ่น ๆ แล้วตั้งทิ้งไว้ให้แห้ง โดยปกติขวดน้ำที่ออกแบบให้สามารถใช้งานได้หลายครั้งมักมีปากขวดกว้างเพื่อให้ทำความสะอาดและแห้งง่าย

สิ่งที่มหาวิทยาลัยคัลการีศึกษาคืออะไร?
มีรายงานการศึกษาฉบับหนึ่งพบแบคทีเรียในตัวอย่างน้ำที่บรรจุในขวดที่ผ่านการใช้งานหลายครั้ง แต่ไม่มีการทำความสะอาดเลยของนักเรียนชั้นประถม ผู้เขียนรายงานฉบับนี้สรุปว่า สาเหตุการเกิดแบคทีเรียมาจาก การขาดสุขอนามัยส่วนบุคคลของนักเรียนที่นำขวดมาใช้โดยไม่ล้างสิ่งสกปรกที่สะสมในขวด ไม่เกี่ยวข้องกับความสกปรกจากพลาสติก

จะรู้ได้อย่างไรว่าขวดพลาสติกที่ใช้ปลอดภัย?
ในสหรัฐอเมริกา ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าองค์การอาหารและยา มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ จะต้องสัมผัสกับอาหารอย่างเข้มงวดระมัดระวังก่อนอนุญาตให้วางจำหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมถึงวัสดุคล้ายพลาสติกที่ใช้สำหรับห่อหุ้มอาหารและเครื่องดื่มด้วย โดยองค์การอาหารและยาต้องตรวจสอบทั้งพลาสติกและสารเคมีที่เติมในกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่จะใช้ได้อย่างแพร่หลาย ต้องผ่านการอนุญาตจากองค์การอาหารและยาก่อนเท่านั้น โดยมีตรวจสอบจนมั่นใจว่ามีความปลอดภัยตามที่ องค์การอาหารและยา กำหนด

จากการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ พบว่าสารที่อาจปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์สู่อาหารนั้นไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพแต่อย่างใด

ถ้ามีการใช้ขวดพลาสติกอีกครั้ง จะมีสารจากพลาสติกปนเปื้อนมาสู่น้ำหรือไม่?

ขวดบรรจุเครื่องดื่มในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ทำจากเพท โดยองค์การอาหารและยาตรวจสอบแล้วว่าได้มาตรฐานข้อกำหนดวัสดุสัมผัสอาหารตามกฎระเบียบกลางของรัฐ (Federal regulation) โดยเพทสามารถใช้บรรจุอาหาร และ เครื่องดื่มทั้งในกรณีที่ใช้ครั้งเดียวและใช้หลายครั้ง

ผลการทดสอบความเป็นพิษของเพท และ สารประกอบบางตัวที่อาจปนเปื้อนจากภาชนะบรรจุนั้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเพทมีความปลอดภัยในการใช้งาน

การศึกษาที่กล่าวว่ามีสารอันตรายในน้ำตัวอย่างที่อยู่ในขวดซึ่งผ่านการใช้งานหลายครั้งนั้น เป็นอย่างไร
หัวข้อนี้เป็นการเล่นตลกผ่านจดหมายอิเลคหรอนิกส์ในวงกว้าง เริ่มมาจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา โดยรายงานดังกล่าวไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ หรือ วารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องใด ๆ ผลการศึกษาของโครงงานของนักศึกษาดังกล่าว อาจเหมาะสมต่อการเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท แต่ไม่ได้หมายถึง ระดับความเชื่อมั่นของข้อมูล จะสามารถใช้อ้างอิงถึง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ แต่องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการศึกษาวิจัยสูงกว่าด้วยมีระบบการทำงานวิเคราะห์วิจัยที่ได้มาตรฐาน ความละเอียดแม่นยำ และระดับความเชื่อมั่นสูง เพื่อใช้ข้อมูลในการตัดสินใจพิจารณาความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารอย่างมีหลักเกณฑ์ที่เชื่อถือได้

เป็นความจริงหรือไม่ที่องค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา อนุญาตให้ใช้ขวดพลาสติกใส่เครื่องดื่ม เช่น ขวดที่ทำจากโพลีเอธิลีน เทเรพธาเลต หรือ เพท เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ไม่ใช่ องค์การอาหารและยา อนุญาตให้ใช้เพท บรรจุอาหาร และ เครื่องดื่ม ทั้งในกรณีที่ใช้ครั้งเดียว และ ใช้ซ้ำ เหตุที่ออกแบบให้ขวดบรรจุเครื่องดื่มใช้งานได้ครั้งเดียวนั้น เนื่องมาจากเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ไม่ได้มีเหตุมาจากความกังวลใจเรื่องความปลอดภัยในการใช้ขวดเพทแต่อย่างใด ความจริงแล้วขวดที่ระบุว่าสามารถใช้งานได้หลายครั้งนั้นทำมาจากเพทซึ่งเป็นวัสดุเดียวกับขวดที่ใช้ครั้งเดียว และ มีความปลอดภัยในการใช้งานเหมือนกัน ความแตกต่างประการเดียวก็คือ ขวดที่ออกแบบให้ใช้ได้หลายครั้งจะหนากว่า เพื่อให้ทนทานต่อเครื่องจักรกลในระบบอุตสาหกรรมทั้งด้านการจัดเก็บ การทำความสะอาด และ การบรรจุใหม่
การแช่แข็งขวดเพท จะทำให้มีไดออกซินปนเปื้อนหรือไม่
ป็นเรื่องตลกทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับเลยว่าเมื่อมีการแช่แข็งขวดเพทแล้วจะมีไดออกซินออกมา ไดออกซินเป็นสารประกอบทางเคมีซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูง โดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูงกว่า 700o F (ประมาณ 371o C) และไม่สามารถเกิดได้ที่อุณหภูมิห้อง หรือ จุดเยือกแข็งนอกจากนี้ ประเด็นสำคัญคือ ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ระบุว่ามีไดออกซินในภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารด้วยซ้ำ

 


|ประปาไทยฯ|เทคโนฯ|


ที่มา : http://www.plasticsinfo.org/s_plasticsinfo/sec_level2