คลอรีนกับน้ำประปา

 

 

           ทำไมน้ำประปาต้องมีคลอรีน

คลอรีนเป็นสารเคมีที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เนื่องจากคลอรีนมีสมบัติเป็นสารออกซิไดซ์และฆ่าเชื้อโรคได้ดีในช่วงพีเอชของน้ำประปา (6.5-8) อีกทั้งยังมีปริมาณคงเหลือเพื่อให้สามารถทำปฏิกิริยากำจัดสิ่งปนเปื้อนที่อาจเข้าสู่ระบบท่อ

คลอรีนมีผลต่อคุณภาพน้ำประปาอย่างไร

*      คลอรีนฆ่าเชื้อโรคและออกซิไดซ์สารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้ำ

*      ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปาไม่มีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค (ตามข้อเสนอขององค์การอนามัยโลกปี 2004)

*      กลิ่น-รสของคลอรีนในน้ำประปาไม่มีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค คลอรีนเป็นสารระเหยง่ายจึงสามารถแก้ไขปัญหากลิ่น

            รสจากคลอรีนจากคลอรีนได้ง่ายดาย เพียงตั้งทิ้งไว้ในภาชนะเปิด

 

 

แนวทางการกำจัดคลอรีนในน้ำประปา

*      มีระบบถังพักสำรอง เพื่อสำรองน้ำให้พอเพียงกับความต้องการใช้น้ำใน 1 วัน ซึ่งนอกจากเป็นการแก้ปัญหากรณีที่

            น้ำประปาไม่ไหลแล้ว ยังเป็นการเพิ่มระยะเก็บกักของการทำปฏิกิริยาระหว่างคลอรีนและน้ำประปา

*      เพิ่มระบบกรองด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) กลไกการดูดติดที่เกิดขึ้น ทำให้การกรองด้วยถ่านกัมมันต์

            มีประสิทธิภาพในการกำจัดอินทรีย์สารที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นรส สี รวมถึงประมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำด้วย

 

   |ประปาไทย | เทคโนโลยี | NEXT >>>

ที่มา: ฝ่ายควบคุมคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง