ท่อประปา..ที่วางขายในเมืองไทย
เรื่องน่ารู้ ทั่วไปเกี่ยวกับท่อประปา

                              

เรื่องน่ารู้ทั่วไปเกี่ยวกับท่อประปา
           มิเตอร์ประปา เวลาที่ติดตั้งนั้น มีแบบที่ใช้สำหรับท่อขนาด 3/4 นิ้ว และขนาด 1 นิ้ว ซึ่งท่อเมนประปาต่อเข้าบ้าน และท่อเมนประปาภายในบ้านเป็นขนาดเดียวกัน
           ถ้าวัดได้ว่า ความดันในท่อประปา มีมากกว่า 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือ เกินกว่า 4.08 บาร์ (1 บาร์เท่ากับ 14.7 ปอนด์) ให้ติดตั้งประตูน้ำลดความดันให้เหลือไม่เกิน 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ ประปาหลุดเสียหายได้
            การทดสอบการรั่วซึม ซึ่งต้องทำก่อนการปิดฝ้า ก่อนกรุกระเบื้องห้องน้ำ ให้ใช้น้ำสะอาดอัดเข้าสู่ระบบประปา ด้วนความดันที่สูงกว่าความดันปรกติ 50 % เป็นเวลา 6 ชั่วโมง (แรงดันปรกติที่ใช้คือ 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
           ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย 200 ลิตร ต่อคน ต่อวันจำนวนน้ำที่ใช้ แรงดันน้ำ และขนาดท่อประปา


จำนวนน้ำที่ใช้ แรงดันน้ำ และขนาดท่อประปา

ประเภทสุขภัณฑ์  
ขนาดท่อน้ำเย็น (ศ.ก.นิ้ว)
แรงดันน้ำ
กก./ตร.ซ.ม.
ปริมาณน้ำ
ลบ.ม./นาที
ห้องส้วม
3/8
0.56
0.011
ก๊อกอ่างล้างมือ
1/2
0.84
0.009
อ่างล้างชาม
1/2
0.35
0.019
ฝักบัวอาบน้ำ
1/2
0.35
0.023
อ่างซักผ้า
1/2
0.35
0.019
ชักโครกแบบมีฟรัชวาล์ว
1
0.7 ถึง
1.41
0.076 ถึง
0.151
ชักโครกแบบมีหม้อน้ำ
3/8
0.35
0.11
ก๊อกน้ำทั่วไป
1/2
2.11
0.19


ราคาท่อประปาในตลาด สำรวจเมื่อ 10-06-2008

ประเภทท่อประปา .
ขนาด ศ.ก.
(นิ้ว) ความยาว
ความยาว
(เมตร)
ราคาต่อเส้น
(บาท)
ท่อพีวีซี (ท่อน้ำไทย)
3/4
4
64
ท่อพีวีซี (ท่อน้ำไทย)
1
4
101
ท่อเหล็กบุพีอี (ท่อไซเลอร์)สำหรับน้ำร้อน
3/4
6
779
ท่อเหล็กบุพีอี (ท่อไซเลอร์)สำหรับน้ำธรรมดา
1
6
1,042
ท่อเหล็กบุพีอี (ท่อไซเลอร์)สำหรับน้ำร้อน
1
6
1,142
ท่อ HDPE ของ วีโฮอควา
ราคาประมาณ 2 เท่าของท่อ พีวีซี
 
 
ท่อ PP-R ของไทย พีพีอาร์
     
ท่อ PP-R ของ Dismy
     

 


  |ประปาไทยดอมคอม|เทคโนโลยี|

ที่มา : www.selectcon.co