การใช้เครื่องกรองน้ำให้ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
   
   
   
   
น้ำประปา
   
       เป็นน้ำที่ผลิตได้มาตรฐานน้ำดื่มจึงปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพิ่มเติมแต่หากมีเครื่องกรองน้ำอยู่แล้ว การใช้ให้ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพนับเป็นสิ่งสำคัญ
 
   
การกรองน้ำ
   
        เป็นหนึ่งในวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ใช้วัสดุกรองเป็นตัวสกัดกั้น เพื่อแยกเอาสิ่งที่ไม่ต้องการ หรือสิ่งสกปรกที่ติดมากับน้ำหรือของเหลวออกไป
      ปัจจุบันมีการใช้วัสดุกรองหลากหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็มีประสิทธิภาพแตกต่างกัน เมื่อเครื่องกรองน้ำที่ผลิตออกจำหน่ายในท้องตลาดในปัจจุบันมีมากมายให้เลือกใช้ ผู้บริโภคจึงต้องพิจารณาเลือกเครื่องกรองน้ำที่ตอบสนองต่อความต้องการสูงสุด ทั้งเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ต้องการ และต้องใช้งานได้สะดวก เพื่อให้ได้คุณภาพดีที่ยั่งยืนด้วย
 
   
   
   
คุณสมบัติของวัสดุกรองชนิดต่างๆ
   
  ทราย      
       ลดปริมาณความขุ่น สี และแบคทีเรีย  
  เรซิน      
       ทำหน้าที่กำจัดอิออนต่างๆ ออกจากน้ำ จึงสามารถลด กลิ่น รส และความกระด้าง  
  ถ่าน      
       ลดสี กลิ่น รส จากคลอรีน  
       ลดสี กลิ่น รส จากสารอินทรีย์ที่มีในน้ำ  
 
 
       ที่สำคัญ อย่าลืมว่าน้ำประปาจากระบบผลิตของการประปานครหลวงนั้นมีคุณภาพดี สามารถดื่มได้จากก๊อกอยู่แล้ว  
 
ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของเครื่องกรองแต่ละชนิด
 
 
 
 

     สิ่งสำคัญที่สุดในการใช้เครื่องกรองน้ำคือ ต้องมีการล้างเครื่องกรองอย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความถี่ในการล้างที่สอดคล้องกับปริมาณการใช้งาน

 
 
  • ต้องควบคุมอัตราการกรองให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
  • เปลี่ยนสารกรอง เมื่อหมดอายุใช้งาน
 
 
 
 
ข้อควรระวัง
 
 
 
       เครื่องกรองน้ำที่ไม่ได้ล้างทำความสะอาดอย่างเหมาะสม กลับกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค
มาก และ มากขึ้น จนคุณคาดไม่ถึง

 
 
 
 
 
 
|ประปาไทยดอมคอม|เทคโนโลยี|
 
   แหล่งที่มา : การประปานครหลวง  
                           ส่วนวิจัยและพัฒนาคุณภาพน้ำ
                         กองจัดการคุณภาพน้ำ
                         ฝ่ายควบคุมคุณภาพน้ำ