โรงสูบน้ำดิบ (Raw Water Pumping Station )


   
    โรงสูบน้ำดิบของระบบประปาผิวดินเป็นอาคารที่ใช้ติดตั้งเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำดิบและอุปกรณ์ประกอบอื่น เช่นตู้ควบคุม เพื่อจุดประสงค์ในการสูบน้ำดิบเข้าสู่ระบบผลิตน้ำประปา ตัวอาคารจะต้องได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการจัดวางตำแหน่งของเครื่องยนต์เครื่องสูบน้ำ และมีพื้นที่รอบข้างสำหรับการทำงานและดูแลบำรุงรักษาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรูปแบบทางโครงสร้างของโรงสูบน้ำขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องยนต์และเครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำบางชนิด เช่นเครื่องสูบน้ำจมใต้น้ำ (Submersible pump ) ไม่จำเป็นต้องมีโรงสูบน้ำเนื่องจากทั้งเครื่องยนต์ และเครื่องสูบน้ำอยู่ใต้น้ำ เป็นต้น

รูปแบบของโรงสูบน้ำดิบ (คลิก รายละเอียด...)
ข้อพิจารณาในการเลือกตำแหน่งที่ตั้งโรงสูบน้ำ (คลิก รายละเอียด...)
ข้อพิจารณาในการกำหนดขนาดโรงสูบน้ำดิบ (คลิก รายละเอียด...)
 

 

 

 

 

 

 

water is life น้ำคือชีวิต