การติดตั้งท่อทางดูดและอุปกรณ์

            เครื่องสูบน้ำที่นิยมใช้ในกิจการประปาได้แก่เครื่องสูบน้ำแบบเซนตริฟูกอล ซึ่งมีแกนของเพลาอยู่ในแนวราบและหน้าจานทางด้านดูดของเครื่องสูบน้ำอยู่ด้านตรงข้ามกับมอเตอร์หรือต้นกำลัง (Horizontal End Suction Centrifugal Pumps) ซึ่งมีสิ่งที่ต้องพิจารณาในการติดตั้งท่อทางดูดและอุปกรณ์ต่อไปนี้ สำหรับเครื่องสูบน้ำแบบอื่นที่มีการติดตั้งคล้ายคลึงกันก็อาจจะใช้หลักการที่ให้ไว้นี้ได้

ลักษณะการติดตั้งที่ควรใช้และไม่ควรใช้ (คลิกรายละเอียด....)

ขนาดของท่อดูดควรใช้และไม่ควร (คลิกรายละเอียด)

การติดตั้งที่ใช้อุปกรณ์น้อยที่สุดแต่เหมาะสมไม่น้อยจนเกินไป (คลิกรายละเอียด) 

อุปกรณ์และความลึกของปลายท่อดูดจากผิวน้ำ  (คลิกรายละเอียด)

การให้ระดับของท่อดูด   (คลิกรายละเอียด)  

ตำแหน่งที่อาจจะรั่วในท่อดูด    (คลิกรายละเอียด)

 

 

 

 
|ประปาไทย | เทคโนโลยี |