การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

 

1.ควรรดน้ำต้นไม้ สนามหญ้าให้น้อยลง หรือเปลี่ยนรูปแบบของสนามใหม่ให้เป็นแบบไม่ใช้น้ำ
เช่นใช้ไม้และหิน แต่งสนามแทนการปลูกหญ้า

 

 


2.การขุดบ่อน้ำตื้น น้ำซึม หากบ้านใดมีพื้นที่กว้าง ให้ขุดใกล้บริเวณที่คิดว่าจะมีน้ำซึม
จากดินขึ้นมาใช้รดน้ำต้นไม้
 

 

 

 

3.จัดเตรียมหาภาชนะไว้เก็บกักตุนน้ำสำรองไว้ใช้ให้ได้อย่างน้อย 1 วัน
เพื่อป้องกันกรณีเกิดวิกฤตน้ำไม่ไหล

  

4.นำน้ำที่ใช้แล้ว เช่น น้ำสุดท้ายในการซักผ้ากลับมาใช้
ในการถูบ้าน ล้างห้องน้ำ

 


 


5.สำรวจท่อน้ำรั่วภายในบ้าน ตรวจก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์ต่างๆให้อยู่สภาพการใช้งานได้ดี
ไม่มีการรั่วไหล ป้องกันการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์

 

 

 

วิธีการตรวจสอบท่อรั่วภายใน
1.ปิดก๊อกน้ำทุกตัวภายในบ้าน
2.ดูตัวเลขในมาตรวัดน้ำ
3.สังเกตดูการเคลื่อนไหวของตัวเลข
4.ถ้าหากไม่มีท่อแตกรั่ว มาตรก็จะไม่เดิน และตัวเลขก็จะอยู่คงที่ไม่เคลื่อนไหว


 


การตรวจท่อแตกรั่วใต้ดิน

1.พื้นดินในบริเวณที่มีท่อแตกรั่วจะทรุดต่ำกว่าที่อื่น และพื้นดิน จะเปียกแฉะตลอดเวลา
2.น้ำจะไหลอ่อนลงกว่าปกติ

 

 

 

|ประปาไทยดอมคอม|เทคโนโลยี|

ที่มา : สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน
          กรมทรัพยากรน้ำ