วิธีการต่อท่อแยกโดยใช้เครื่องมือเจาะท่อภายใต้แรงดันน้ำ

 

 

การต่อท่อแยกจากท่อประธานหรือท่อจ่ายน้ำขณะที่ระบบท่อมีความดันน้ำอยู่นั้น  สามารถกระทำได้โดยใช้เครื่องมือเจาะท่อภายใต้แรงดัน  วิธีการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบท่อขณะใช้งานอยู่  ขนาดของท่อแยกที่ได้จากวิธีนี้คือ ช่วงขนาด ตั้งแต่ 18(1/2 นิ้ว) -55 (2 นิ้ว)

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ (INSTRUMENT)

                                                               

 รัดแยก พีวีซี                                                  CORPORATION STOP                                   เครื่องมือเจาะท่อแยกสำหรับ ท่อพีวีซี
(
PVC BRANCH SADDLE)                        ทำหน้าที่เป็นประตูน้ำ                                           (DRILLING FOR UPVC PIPE ) 

 วิธีการเจาะท่อแยก (BRANCHING METHOD)

1.การทำความสะอาด (CLEANING)    


                                                

              
* ขุดเอาดินหรือสิ่งปกคลุมหลังท่อและใต้ท่อประธานส่งน้ำ ที่ต้องการเจาะแยกท่อออก  แล้วตรวจสอบสภาพผิวท่อต้องไม่มีการขีดข่วนเป็นรอยลึก และท่อต้องไม่บิดเบี้ยว จนเห็นได้ชัดเจน
                * ทำความสะอาดผิวท่อ โดยใช้ผ้าแห้งเช็ดหลังท่อโดยรอบในจุดที่ต้องการเจาะแยกท่อ
                * ถอดลิ่มล็อคตัวรัดแยกพีวีซีออก  เช็ดทำความสะอาดตัวรัดแยกพีวีซีทั้งชิ้นส่วนบน  ชิ้นส่วนล่าง
      และลิ่มล็อค รวมทั้งร่องแหวนยางที่ชิ้นส่วนบน และแหวนยางกันซึม  ระวังอย่าให้มีสิ่งสกปรกหรือเม็ดกรวดทรายหลงเหลืออยู่
 

2. การประกอบรัดแยกพีวีซี (MOUNTING THE SADDLE)

                                 

             
  * ประกอบแหวนยางรัดแยกพีวีซีเข้าที่ร่องแหวนยางชิ้นส่วนบน จัดให้แหวนยางอยู่ในร่องให้เรียบร้อย
                * ประกบรัดแยกพีวีซีชิ้นส่วนบนลงบนท่อ นำรัดแยกพีวีซีชิ้นส่วนล่างเกี่ยวหัวล็อครัดแยกพีวีซีชิ้นส่วนบน แล้วประกบลงบนท่อ จัดให้เดือยของรัดแยกชิ้นส่วนบนเข้าไปในร่องเดือยของชิ้นส่วนล่าง แล้วนำลิ่มล๊อคประกอบเข้ากับร่องลิ่มล๊อคของรัดแยกพีวีซีชิ้นส่วนบนและชิ้นส่วนล่าง  โดยให้ทิศทางลูกศรไปทิศทางเดียวกัน
                * ใช้มือดันลิ่มล็อคตัวรัดแยกพีวีซี เข้าไปในร่องลิ่มล๊อคจนไม่สามารถดันเข้าไปได้อีก ใช้ค้อนตอกลิ่มล็อคเข้าไปให้สุดจนเสมอกับตัวรัดแยกพีวีซี

3.  การประกอบ Corporation Stop
(MOUNTING THE CORPORATION STOP TO SADDLE
)
                                                        

                    * ประกอบ 
CORPORATION STOP เข้ากับรัดแยกพีวีซี
                    * การขันเกลียวประกอบ CORPORATION STOP  เข้ากับรัดแยกควรใช้เทปพันเกลียวพันรอบเกลียว เพื่อให้การต่อเกลียวต่อได้สนิท ขจัดปัญหาการรั่วซึมภายหลัง

4.  การประกอบเครื่องมือเจาะท่อแยกพีวีซี
SETTING THE DRILL
                                         

                      *  ประกอบดอกเจาะตามขนาดที่ต้องการเจาะแยกท่อ เข้ากับแกนเกลียว แล้วนำไปต่อเข้ากับปลอก , ข้อลด . ปลอกต่อและข้อต่อลด  ตามขนาดของ  CORPORATION STOP

                      * ประกอบเครื่องมือเจาะท่อแยกพีวีซีเข้ากับ CORPORATION STOP ตามขนาดที่ต้องการเจาะแยกท่อ
                      * ปรับ CORPORATION STOP ที่ตัวเจาะให้อยู่ในตำแหน่งเปิด

5.  การเจาะท่อ (DRILLING)
                                        
            

                      * ใช้ด้ามจับต่อเข้ากับแกนเกลียว แล้วหมุนแกนเครื่องมือเจาะท่อแยกพีวีซีลง  ดอกคว้านจะเคลื่อนที่ลงผ่าน CORPORATION STOP และตรงไปยังผิวท่อที่ต้องการเจาะ
                     * เมื่อรู้สึกดอกเจาะเริ่มสัมผัสกับผิวท่อแล้ว  ให้หมุนแกนคว้านท่อลงอย่างช้าๆ จนกระทั่ง ดอกคว้านท่อลงทะลุแล้วจึงหยุด จึงหยุด  ตรวจสอบน้ำจะไหลย้อนขึ้นมาด้านบน เครื่องมือเจาะท่อแยกพีวีซี เมื่อตรวจสอบแน่ใจแล้วว่าเจาะท่อทะลุเรียบร้อยแล้ว ให้คลายแกนคว้านท่อถอยขึ้นมาให้ดอกเจาะผ่าน CORPORATION STOP
                     * ปรับตำแหน่งของตัว CORPORATION STOP ให้อยู่ในตำแหน่งปิด
                     *
 ถอดเครื่องมือเจาะท่อแยกพีวีซี ออกจาก  CORPORATION STOP  ตามลำดับ
                     * ดอกเจาะได้ออกแบบพิเศษ เหมาะสมกับงานเจาะท่อพีวีซี เนื้อท่อพีวีซีส่วนที่ถูกเจาะจะติดค้างภายในดอกเจาะทุกครั้งที่เจาะ จึงไม่มีเศษหล่นลงไปในท่อก่อปัญหาการอุดตันโดยเด็ดขาด

6.  การยำท่อแยกที่ได้ไปใช้งาน (SERVICE PIPELINES)
                                               

                         * ท่อแยกที่ได้สามารถติดตั้งเป็นท่อบริการ นำไปใช้งานได้ทันที  โดยปรกอบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ  ไปยังจุดที่ต้องการใช้งาน
                         * หลังติดตั้งเสร็จให้ปรับตำแหน่งของตัว
CORPORATION STOP มายังตำแหน่งเปิดท่อบริการนี้สามารถใช้งานได้โดยมาบูณณ์
 

 


|หน้าแรก|ประปาไทยดอตคอม|เทคโนโลยี|

ที่มา :   บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด