เคล็ดลับและวิธี การติดตั้งลูกลอยที่ถูกวิธี

การติดตั้งลูกลอยที่ถูกวิธี สำหรับกรณีทั่วไป

                                        

1. คลายเกลียวลูกบอลออกจาก                                   2. คลายเกลียวแหวนทองเหลือง                           3 ติดตั้งตัวลูกลอยเข้ากับภาชนะที่ต้องการ
ก้านลูกลอย
( หมุนทวนเข็มนาฬิกา )                           ( หมุนทวนเข็มนาฬิกา )และถอดปะเก็น                  แล้วใส่ประเก็นเข้าไปที่หางของลูกลอย                                                                                      ยางออกจากหางตัวลูกลอย                                  ขันแหวนทองเหลืองตามเข้าไป
                                                                                                                                                           
( หมุนตามเข็มนาฬิกา )
 

                                             
4.ปรับตัวลูกลอยให้ขนานกับผิวน้ำ                        5.ต่อท่อสายอ่อนเข้ากับเกลียวที่หาง            6 ขันลูกบอลเข้ากับก้านลูกลอยให้ติดแน่นกับก้าน                 
ทางออกน้ำให้ตั้งฉากกับผิวน้ำ                               ของตัวลูกลอยแล้วขันให้แน่น
จากนั้นขันแหวนทองเหลืองให้แน่น


7. ทดสอบการเปิด-ปิดของลูกลอย

 การติดตั้งลูกลอยที่ถูกวิธี สำหรับแทงค์น้ำ

                                       
1 คลายเกลียวลูกบอลออกจากก้านลูกลอย                  2 ใช้เทปพันเกลียวพันบริเวณเกลียวที่                                    3 ใช้ประแจขันบริเวณตัวลูกลอย
( หมุนทวนเข็มนาฬิกา )                                           หางของลูกลอย ( พันตามเข็มนาฬิกาเพื่อไม่ให้             ( อย่าขันให้แน่นมากเกินไป เพราะจะทำให้
                                                                                 เทปพันเกลียวคลายตอนขันเข้ากับข้อต่อ
)                  ข้อต่อแตก ในกรณีที่เป็นข้อต่อ pvc
                                                                               
ใช้มือขันลูกลอยเข้ากับข้อต่อจนรู้สึกว่าแน่น                  ถ้าขันหลวมเกินไปจะทำให้น้ำรั่วบริเวณข้อ  
                                                                                                                                                                   ต่อได้ )

                                             
4 ขันให้ตัวลูกลอยตั้งฉากกับพื้น                                      5 ขันลูกลอยเข้ากับก้านลูกลอย                           6 ทดสอบการเปิด – ปิดของลูกลอย
( ถ้าตัวลูกลอยเอียงจะมีผลต่อการไม่ตัดน้ำ )                  ให้ติดแน่นกับก้าน( หมุนตามเข็มนาฬิกา )

 

 

 


|หน้าแรก|ประปาไทยดอตคอม|เทคโนโลยี|

ที่มา : Sanwa  network