การติดตั้งและการบำรุงรักษา

                                        ตอนที่ 1    ประตูน้ำเหล็กหล่อ (Gate valve)    อ่านต่อ

                                        ตอนที่ 2    ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly valve)    อ่านต่อ

                                        ตอนที่ 3    ประตูน้ำลิ้นกันกลับ (Check valve)    อ่านต่อ

                                        ตอนที่ 4    ประตูน้ำหัวกะโหลก (Foot  Valve)    อ่านต่อ

                                        ตอนที่ 5    ประตูน้ำระบายอากาศ (Air  valve)    อ่านต่อ

                                        ตอนที่ 6    หัวดับเพลิง (Fire Hydrant)    อ่านต่อ