การทำความสะอาดถังพักน้ำ

 

                ผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่นิยมมีถังพักน้ำสำรอง หากมีท่อแตกรั่ว สำหรับรองรับกรณีฉุกเฉิน  อาทิ มีการซ่อมท่อหรืออุบัติเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้น้ำประปา

ไม่ไหล แต่ผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่มักไม่ค่อยให้ความสำคัญในการดูแลถังพักน้ำของตนเท่าที่ควร จนเป็นสาเหตุให้เกิดการปนเปื้อน บ่อยครั้งที่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านถังพักน้ำจะพบเชื้อแบคทีเรียซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร ในขณะที่น้ำจากท่อประปาโดยตรงจะสะอาด ปราศจากเชื้อโรคน้ำประปามีโอกาสถูกปนเปื้อนจากเชื้อโรคที่ล่องลอยอยู่ในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโดยรอบตลอดเวลา บางท่านอาจจะสงสัยว่าในเมื่อน้ำประปายืนยันว่าสะอาด ทำไมเมื่อเอาไปใสถังเก็บน้ำแล้วจึงมีเชื้อโรคได้  เรื่องนี้อธิบายได้ว่าน้ำประปาที่ส่งมาตามบ้านจะมีคลอรีนผสมอยู่เพื่อฆ่าเชื่อโรค แต่เมื่อเอาไปเก็บไว้ในถังพักนาน ๆ คลอรีนก็จะระเหยหมดไป จึงไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื่อโรคได้อีก ในขณะที่เชื่อโรคก็มีอยู่ทุกหนทุกแห่งรวมทั้งในอากาศ  จึงทำให้ลงไปเติบโตอยู่ในถังพักน้ำได้ ฉะนั้นการทำความสะอาดถังพักน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญ

                วิธีทำความสะอาดถังพักน้ำที่เหมาะสม คือการใช้น้ำยาคลอรีน หรือคลอรีนผง แช่ทิ้งค้างคืน 1 คืนความเข้มข้นของคลอรีนที่ใช้น่าจะเป็น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นค่าแนะนำขององค์กรอนามัยโลก ในระบบผลิตน้ำประปาไม่ควรใช้คลอรีนเกินค่าดังกล่าวผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องทดสอบคลอรีนคงเหลือถึงแม้จะล้างคลอรีนที่แช่ค้างคืนในถังพักน้ำไม่หมดคลอรีนอิสระที่เหลืออยู่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยข้อแนะนำง่าย ๆ คือ หากยังทนดมอยู่ได้ก็อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย

                น้ำยาคลอรีนทีมีขายอยู่ในท้องตลาด ถ้าเป็นชนิดน้ำจะมีความเข้มข้น 5%  และ 10 ชนิดผงมีความเข้มข้น 60% และ65% สนนราคาโดยประมาณชนิดน้ำ 10% 4  ลิตร  ขาย  100  บาท  ส่วนชนิดผงมีขายเป็นถุง ๆ ละ 450 กรัม ราคา 90  บาท  ซื้อมากหน่อยก็ไม่น่าเป็นไร  เพราะเอาไปใช้ประโยชน์ในการผสมน้ำถูบ้านฆ่าเชื้อโรคได้เพราะมีสูตรผสมแนะนำไวให้เสร็จ

                ควรทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำในถังพักน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ปริมาณคลอรีนที่ใช้ทำความสะอาดถังพักน้ำ

                ชนิดน้ำ 5%  น้ำยาคลอรีน 100  มิลลิลิตร ( ซี.ซี. ) ต่อน้ำ 1 คิว ( ลูกบาศก์เมตร หรือ 1,000 ลิตร )

                ชนิดน้ำ 10% ใช้ 50 ซี. ซี. ต่อน้ำ 1 คิว

                ชนิดผง ใช้ประมาณ 8 กรัมต่อน้ำ 1 คิว

                หากต้องการเตรียมน้ำยาคลอรีนที่มีความเข้มข้นแตกต่างออกไป สามารถเปิดตารางคำนวณได้จาก   www.mwa.co.th/ ความรู้เรื่องกิจการประปา/คุณภาพน้ำ/การเตรียมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อในน้ำ

 

 

[ประปาไทยดอทคอมlเทคโนโลยี]

 

ที่มา: กองวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  การประปานครหลวง