บ้านเมืองสีเขียว

 

การกักเก็บการใช้น้ำฝน

         

       น้ำฝน  ถือว่าเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ได้มาจากธรรมชาติอย่างไม่ต้องเสียสตางค์  และก็เป็นที่รู้กันดีว่า  ประเทศไทยเราตั้งอยู่ในเขตที่มีฝนตกชุกและมีฝนตกหนักอยู่หลาย ๆ  เดือนในแต่ละปี  สำหรับคนเมืองผู้คนจะเกิดอาการปะปนทั้งเป็นมิตรและไม่เป็นมิตรกับการตกของฝนบางครั้งเราจะรู้สึกชื่นชอบเพราะทำให้เกิดความชุ่มชื่นในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดติดกันนาน  ๆ  ส่วนบางครั้งอาจจะเกิดการเบื่อหน่าย   เพราะการกักขัง  เกิดน้ำท่วม  รถติด  หรือเหตุผลคนเมืองอื่น ๆ  แต่ในทางกลับกันในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ำฝนจากธรรมชาติอย่างมาก  บ่อยครั้งกลับไม่มีฝนตกลงมาให้ใช้ได้อย่างต้องการ

                การกักเก็บน้ำฝนเพื่อไว้ใช้  ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกใหม่อะไรสำหรับคนไทย  เรารู้จักการกักเก็บน้ำฝนเพื่อไว้ใช้มาตั้งแต่อดีต  ที่ผ่านหลังคามาสู่ทางรองน้ำ  หรือรางน้ำมาสู่ตุ่ม แท็งก์น้ำ หรือไม่ว่าจะเป็นการกักเก็บในระบบที่ใหญ่ขึ้นไป  การกักเก็บเพื่อใช้ในการชลประทาน  การสร้างเขื่อน ฝาย อ่างเก็บน้ำ  และแม้แต่การกักเก็บน้ำฝนในสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร  ตามทฤษฎีใหม่ หรือการกักเก็บน้ำฝนไว้เพื่อประโยชน์อื่น ๆ

                สำหรับในส่วนของบ้านพักอาศัย อาคาร ชุดพักอาศัย หรือตึกกสูงต่าง ๆ การให้ความคำนึงถึงเรื่องการเก็บน้ำฝนดูจะลดน้อยลงไป  โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมา  อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้สึกถึงความจำเป็นหรือคุณค่าของน้ำที่ได้มาฟรี ๆ นี้ หรืออาจจะเป็นเพราะความไม่แน่ใจในคุณภาพน้ำที่ได้มา  และไม่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  หรือแม้แต่การลดต้นทุนในการลงทุนในการก่อสร้าง ทำให้เกิดการปล่อยให้น้ำระบายไหลออกจากบ้านหรือโครงการอย่างไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ใด ๆ

                แนวทางในการกักเก็บน้ำฝนสำหรับอาคารบ้านเรือนในปัจจุบันที่จะเป็นการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน  และเป็นมิตรต่อธรรมชาตินั้นคือการสนับสนุนให้มีการเอาน้ำที่ได้มานั้น  มาเป็นส่วนหนึ่งในระบบใน อาคารบ้านเรือนอาจจะไว้ใช้ในระบบรดน้ำต้นไม้ ระบบน้ำใช้ภายนอกอาคารหรือใช้กำจัดชำระของเสียจากโถสุขภัณฑ์ หรืออื่น ๆ ที่อาจจะไม่มีผลต่อสุขภาพโดยตรง เช่น  การใช้อาบ ใช้ดื่ม ใช้ทำอาหาร ซึ่งจะต้องมีการบำบัดให้ถูกสุขลักษณะอนามัยก่อน  นับเป็นการลดการใช้น้ำดี น้ำประปา ที่ต้องใช้พลังงานในการผลิต

              การออกแบบระบบการเก็บกักน้ำสามารถมีได้ทั้งการเก็บจากหลังคาที่ทำกันมาแต่อดีต หรือการเก็บกักในปัจจุบัน ที่สามารถดักผ่านลานกว้าง สนามหรือลานหญ้า แล้วนำเข้าสู่ถังเก็บน้ำที่ตั้งอยู่บนดิน  บนหลังคา หรือการฝังไว้ใต้ดิน  จากนั้นมีการบำบัด แล้วจึงจะมีการสูบออกมาเพื่อใช้สอยในอาคารบ้านเรือน แม้ว่าการลงทุนในเบื้องต้นอาจจะสูง แต่ในระยะยาวเกิดความคุ้มทุนและเป็นสิ่งดียิ่งต่อธรรมชาติของพวกเรา.

 

 

 

ระบบการดักน้ำใต้ดิน จากสนามหญ้า ลาน สู่ถังเก็บน้ำ

 

 

 

ระบบการกักเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำใต้ดิน

 

 

 

 

[ประปาไทยดอทคอมlเทคโนโลยี]

 

ที่มา:หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันเสาร์ที่  11  เมษายน  2552