การศึกษาดูงานระบบประปา

บริษัท  น้ำใส304  จำกัด

            เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2552  เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารจัดการน้ำ  กรมทรัพยากรน้ำได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปาของบริษัท  น้ำใส304  จำกัดเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาและการควบคุมระบบของภาคเอกชน  ซึ่งมีเทคโนโลยีที่แตกต่างจากรูปแบบของระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นแบบ  Conventional Type

                บริษัท  น้ำใส304  จำกัด  ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่นิคมอุตสาหกรรม 304 อำเภอศรีมหาโพธิ์   จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม  โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า  เป็นต้น  ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำประปาเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน   ปัจจุบันบริษัท  น้ำใส304  จำกัดมีกำลังผลิตถึงวันละ 120,000 ลบม.บริษัทฯได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปาประปาสัมปทานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

ฟังบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ               

 

รูปแบบการผลิตน้ำประปาและจำหน่ายน้ำประปา

                ระบบน้ำดิบ

                โรงงานผลิตน้ำประปาของบริษัท น้ำใส304  จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียลใช้น้ำดิบจากแม่น้ำปราจีนบุรี  ซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการลุ่มน้ำปราจีนบุรีและน้ำดิบบางส่วนนำมาจากอ่างเก็บน้ำหนองคล้า จ. ฉะเชิงเทราซึ่งอยู่ใกล้เคียง  สูบส่งผ่านคลองส่งน้ำในฤดูฝนไปเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำของบริษัทฯซึ่งมีความจุประมาณ 36,000,000 ลบม.ซึ่งการเก็บกักน้ำดิบในระยะเวลาที่เหมาะสมจะเกิดการตกตะกอนเบื้องต้น ทำให้ได้น้ำดิบคุณภาพค่อนข้างดี 

 

 

อ่างเก็บน้ำดิบของบริษัทฯขนาดความจุ 36,000,000 ลบม.

 

 

โรงสูบน้ำดิบ

 

อุปกรณ์ควบคุมปริมาณน้ำเครื่องสูบน้ำดิบ

 

ท่อส่งน้ำดิบ  

ระบบผลิต

ทำการสูบน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำของบริษัทฯด้วยท่อส่งน้ำขนาดØ1,000 มม. และสูบส่งเข้าหอถังสูงเพื่อระบบการกระจายน้ำและควบคุมปริมาณน้ำที่เข้าถัง Clarifier แต่ละตัวทำให้มีปริมาณน้ำสม่ำเสมอแล้วปล่อยน้ำเข้าสู่ถังกวนเร็วโดยมีการเติมสารส้ม ปูนขาวและด่างทับทิมเพื่อควบคุมเหล็กและแมงกานีส  จากนั้นปล่อยให้น้ำไหลเข้าสู่ถังกวนช้าและเข้าด้านล่างถังตกตะกอน  เมื่อเม็ดตะกอน(Floc)ไหลจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนจะถูกดักจับโดยชั้นตะกอน(Sludge  blanket)  และไหลเข้าสู่รางรับน้ำดิบเพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่ถังกรอง  ซึ่งใช้ทรายหยาบและทรายละเอียดเป็นวัสดุกรอง  น้ำที่ผ่านการกรองแล้วจะไหลไปรวมกันในถังน้ำใสมีการเติมคลอรีนน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรค

 

Clarifier

 

Clarifier

 

 

รางรับน้ำเข้ากรอง

 

 

ระบบกรองน้ำ

 

 

ชุดควบคุมระบบกรองน้ำ 

 

ระบบจ่ายน้ำ

ทำการสูบส่งน้ำสะอาดไปให้ผู้ใช้น้ำด้วยท่อเหล็กขนาดต่างๆสำหรับโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าสูบส่งด้วยท่อสแตนเลส  ส่วนทางด้านความสะอาดนั้นมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคุมการผลิตและจ่ายน้ำ  มีห้องปฏิบัติการทางเคมี(Labaratory)สำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตและจำหน่ายเป็นประจำ

 

เครื่องสูบน้ำแรงสูง

 

ห้องควบคุมระบบ

ปัจจุบันการดำเนินงานการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาของบริษัทน้ำใส 304 จำกัดไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด  บริษัทฯสามารถให้บริการผู้ใช้น้ำได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

 

 

[ประปาไทยดอทคอมlเทคโนโลยี]