คอลัมน์การจัดการน้ำ จัดทำโดย ส่วนจัดสรรน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำ
นายคณพศ วรรณดี ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ
โทร. 02-271-6000 ต่อ 6709 และ 3710 โทรสาร ต่อ 6715

| ประปาไทย.คอม |